ORIGINALE BACH BLOMSTERREMEDIER

Dr. Edward Bach (1886-1936) var en velrenommeret forsker, bakteriolog og praktiserende læge fra London. Dr. Bach boede ii Oxford, England, hvor han gennem sit arbejde som læge med patienter i klinisk praksis, definerede 38 grundlæggende sindstilstande og udviklede de originale Bach Blomsterremedier fra vildtvoksende blomster og planter.

I dag anvender millioner af mennesker i mere end 45 lande de populære Bach Blomsterremedier. Bach Blomsterremedier er således blevet en vigtig hjælp for mange mennesker - blomsterremedierne anvendes til at gå dagligdagens følelsesmæssige udfordringer positivt i møde og genoprette indre balance.

Bach Blomsterremedier er helt naturlige og kan anvendes af hele familien. Blomsterremedier fremstilles fortsat fuldstændigt efter Dr. Bachs metode. Bach Blomsterremedier 1-38 findes i flasker à 20 ml.

HVORDAN ANVENDES BACH BLOMSTERREMEDIER

Bach Blomsterremedier kan anvendes hver for sig eller sammensættes i en remedieblanding, som er tilpasset din aktuelle følelsesmæssige tilstand. Bach Blomsterremedier kan indtages på to forskellige måder afhængigt af, om der er tale om en akut "her og nu" tilstand eller en mere fastlåst kronisk følelsesmæssig ubalance. Her anbefales det at du indtager dråberne mindst 4 gange om dagen i en længere periode.